Vliegoverlast

 
 
 

Schiphol heeft een onacceptabele invloed op gezondheid, leefbaarheid, veiligheid, milieu en klimaat. Op elk van deze aspecten ontbreken normen en handhaving die burgers voldoende bescherming bieden. De overheid behandelt de luchtvaart niet als een normale sector en geeft onvoldoende invulling aan de adviezen om dit wel te doen.

Om het vertrouwen terug te winnen moet de overheid eerlijk zijn over de voor Nederland noodzakelijke omvang van de luchtvaart, de weging van positieve en negatieve effecten en de effectiviteit van beschermende maatregelen. Kortweg: stoppen met ‘Schiphollen’, zorgen voor een betrouwbare probleemanalyse en beschermende maatregelen treffen waarvan de effectiviteit lokaal wordt bewaakt.

Schiphol is veel groter dan noodzakelijk voor Nederland

Nederland heeft een enorme luchthaven met een omvang die de behoefte aan vliegen van ons land ver te boven gaat. Buitenlandse passagiers worden met uitzonderlijk lage prijzen gelokt om via Schiphol naar hun uiteindelijke bestemming te reizen. Zo wordt het voor buitenlandse reizigers goedkoper om via Schiphol te vliegen dan met directe vlucht vanuit het eigen land; een onnodige aanslag op het klimaat en deze reizigers veroorzaken door het overstappen vier keer overlast zonder dat het Nederland iets oplevert. Luchtvaart is een sector met minimale marges, die zwaar wordt gesubsidieerd door de belastingbetaler door het niet heffen van accijns op kerosine, vrijstelling van btw op de tickets, gratis CO2-rechten en die in tijden van crisis nog extra financiële steun nodig heeft.

Het ‘verdienmodel’ om actief overstappers aan te trekken op Schiphol leidde tot 500 duizend vluchten per jaar met een groeiprognose tot 800 duizend  volgens de Luchtvaartnota 2020 – 2050. Bij een op de thuismarkt gerichte functie kan het aantal vluchten gehalveerd worden naar 250 duizend. In dit scenario kan nog steeds iedereen die in Nederland moet zijn hierheen komen en ook Nederlanders kunnen de wereld blijven bereizen, hoewel dat gezien de klimaatramp natuurlijk onverstandig is.

Lees veel meer op vliegoverlast.nl.