Curriculum Vitae

 
 
 

 

Curriculum Vitae van Wouter Looman

2017 -
heden

UECNA (European Union Against Aircraft Nuisances), Brussel

 

 

 • Board Member & Webmaster

2016 -
heden

Trainer Rode Kruis

 

 

 • Trainer 'Sterk door je netwerk'

2015 - 2017

   Coördinator Vriendschappelijk Huisbezoek, Humanitas, Amsterdam

 

 


 • bijeenbrengen van deelnemers en vrijwilligers

2015 - 2016

   Trainer bij Women In Between Jobs, Amstelveen

 


 • ontwerpen van een training voor 40+ vrouwen op zoek naar nieuw werk
 • uitvoeren van de training

2014 - heden

   Trainer en intervisiebegeleider De Regenboog Groep, Amsterdam

 


 • trainen van coaches van Versterk je Netwerk
 • begeleiden van intervisiebijeenkomsten van coaches

2013 - 2015

   Filmmaker bij Partner in Beeld Videoproducties, Amsterdam

 


 • regisseur en editor

2011 - heden

   Bewonersvertegenwoordiger (plv) in de ORS (voorheen CROS)
 

Omgevingsraad Schiphol (voorheen Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol)


2010 - 2013

   Buurttelevisie Amsterdam Nieuw-West

 


 • programmamaker
 • editor
 • cameraman
 • websiteontwerper
 • participatieadviseur

2006 - 2009

   Lid dagelijks bestuur stadsdeel Amsterdam Osdorp

 


   Portefeuilles:
 • participatiebeleid
 • ruimtelijke ordening
 • verkeer & vervoer
 • landelijk gebied en recreatie
 • handhaving & vergunningen

1995 - 2006

   Twice at Once , Amsterdam

2009 - heden


 • onder meer: veranderprocessen begeleiden, intervisietraining, conflictbemiddeling (gecertificeerd mediator), training beroepsgerichte sociale vaardigheden, spelsimulatie, interculturele communicatie, buurtbemiddeling en coaching
 • interactieve leermethoden ontwikkelen
 • websiteontwerp

1991 - 1995

   Rasp BV, particulier onderwijsinstituut, Amsterdam

 


 • projectleider (diverse samenwerkingsprojecten op het gebied van arbeidsvoorziening, additioneel werk en scholing), inclusief het aansturen van professionals
 • docentenbegeleider (train-de-trainer)
 • trainer communicatieve en sociale vaardigheden

1986 - 1987

   Academisch Medisch Centrum, Amsterdam

 


Afdeling psychiatrie: assertiviteitstrainer


1983 - 1995

   Journalist

 


Diverse bladen (Westerpost, Witte Weekblad, InfoRegio, Franchise) en cursussen Publiciteit voor diverse Wijkorganen in Amsterdam


1982 - 1991

   Docent psychologie en maatschappijleer

 


Diverse scholen in het algemeen vormend en beroepson­derwijs in en rond Amsterdam


   

 

Opleidingen

1976 - 1980

   Doctoraal examen psychologie (RU Leiden)

 


 • specialisaties: klinische psychologie en groepsdynamica
 • onderwijsbevoegdheid: psychologie

1982 - 1985

   Doctoraal examen politicologie (GU Amsterdam)

 


 • specialisatie: bestuurskunde en bewonersparticipatie
 • onderwijsbevoegdheid: maatschappijleer

   

 

Cursussen en trainingen

1995

Projectmanagement

1998   

Imaginatie (School voor Imaginatie, Amsterdam)

2000

Mediation (Centrum voor Conflicthantering, Haarlem)

2006

Debatteren (VNG)

2007

LSI (Large Scale Interventions)

2009

Onderhandelen (Governing Through Critical Moments, UvA)

2012

Certificaten Diversity Joy, Amsterdam

 

 

 

Bestuursfuncties

1985 - 1989

lid dagelijks bestuur van het Wijkop­bouw­or­gaan Osdorp

1989 - 1998

fractievoorzitter in de Stads­deel­raad Osdorp

1989 - 2001

voorzitter bewoners­ver­eniging

1999 - 2006

bestuurslid afdeling politieke partij

2000 - 2006

voorzitter Ouderraad Calandlyceum

2006 - 2009

portefeuillehouder stadsdeel Osdorp

   

 

Hobby's

 

 • filosofie
 • basketbal en tennis
 • modelbouw
 • Griekenland
   
 

Aanvullende gegevens